Zemné a výkopové práce

KOPERBENT , s.r.o.   
Kopernica č. 302     
967 01 Kremnica
Slovensko    

Tel:   +421 45 6755 688
       
 +421 908 925 411
Fax:  +421 45 6755 688

E-mail:  koperbent@koperbent.sk

Copyright © 2014 koperbent.sk. Všetky práva vyhradené.

KOPERBENT, s.r.o.
Kopernica č. 302
967 01 Kremnica , SK  

IČO: 43893635
IČ DPH: SK 2022568097
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo:  14273/S

Bankové spojenie: SLSP – pobočka Kremnica
0412090946/0900

Tel:  +421 45 6755 688
       +421 908 925 411

Fax: +421 45 6755 688

E-mail: koperbent@koperbent.sk

Profil  l  Ponúkame Vám  l  Team spoločnosti  l  Cenník  l  Galéria  l  Enduro Koperbent team  l  Kontakt

Máte otázku?

Z našej galérie:

Loading...