Zemné a výkopové práce

KOPERBENT , s.r.o.   
Kopernica č. 302     
967 01 Kremnica
Slovensko    

Tel:   +421 45 6755 688
       
 +421 908 925 411
Fax:  +421 45 6755 688

E-mail:  koperbent@koperbent.sk

Copyright © 2014 koperbent.sk. Všetky práva vyhradené.

Ing. Ivan ŠTULAJTER
Generálny riaditeľ - majiteľ
Tel: +421 908 925 411
E-mail :
ivo.stulajter@koperbent.sk

Profil  l  Ponúkame Vám  l  Team spoločnosti  l  Cenník  l  Galéria  l  Enduro Koperbent team  l  Kontakt

Máte otázku?

Z našej galérie:

Róbert CIGÁNEK
Technik banskej činnosti – majiteľ
Tel : +421 915 822 584
E-mail :
robert.ciganek@koperbent.sk

Radka OKULIAROVÁ
Ekonomický pracovník
Tel : +421 903 542 511
E-mail :
radka.marianikova@koperbent.sk

Katarína MAGULOVÁ
Ekonomický pracovník
Tel: +421 907 101 287
E-mail :
katarina.magulova@gmail.com

Jozef DONOVAL
Technik IT
Tel: +421 903 965 885
E-mail :
donoval@infosystemy.eu